Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας, επιθυμούμε να σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται, στα πλαίσια της πλοήγησής σας στον ιστότοπο www.exploreshop.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), από την Εταιρεία μας, Κωτσόπουλος Παύλος, λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών (εφεξής απλώς Explore Shop), κάτοχο του Ιστότοπου και δικαιούχο της εν λόγω επεξεργασίας.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται από την εταιρεία (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή επίσης «Explore Shop»)

Κωτσόπουλος Παύλος, λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών, Σεβαστιανού 34, Κέρκυρα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας γραπτώς στην παραπάνω διεύθυνση. Μπορείτε επίσης να έρθετε σε άμεση επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@exploreshop.gr

2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Explore Shop θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει μέσω του Ιστότοπου αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

α. Εγγραφή στον ιστότοπο

Μπορείτε να αποφασίσετε να εγγραφείτε στον Ιστότοπο δημιουργώντας έναν λογαριασμό προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης που θα περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία. Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο, κατόπιν δικής σας συναίνεσης, η Explore Shop θα επεξεργάζεται τα στοιχεία σας προκειμένου να μπορείτε να επωφελείστε από ορισμένες υπηρεσίες όπως, για παράδειγμα, να βλέπετε τα στοιχεία των παραγγελιών που είναι σε εξέλιξη καθώς και τις πρόσφατες παραγγελίες που έχετε πραγματοποιήσει ή επιστρέψει. Με την εγγραφή σας μπορείτε επίσης να δώσετε την άδειά σας για εγγραφή στο newsletter και για κατάρτιση προφίλ.

β. Σκοποί που συνδέονται με τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης

Αν αγοράζετε προϊόντα από τον Ιστότοπό μας, θα σας ζητούνται ορισμένα κοινά προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής), για την εκτέλεση της παραγγελίας αγοράς. Η Explore Shop λαμβάνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων διαδικασιών εγγύησης και των υπηρεσιών τεχνικής και εμπορικής διαχείρισης, για λόγους επίσης πρόληψης τυχόν αδικημάτων και απάτης. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που στοχεύουν στην εκτέλεση της επικοινωνίας ή της τιμολόγησης. Στα πλαίσια της διεξαγωγής της παραγγελίας, για παράδειγμα, οι φορείς παροχής υπηρεσιών τους οποίους εξουσιοδοτούμε (π.χ.: μεταφορέας, εταιρεία εφοδιασμού, τράπεζες) λαμβάνουν τα απαραίτητα δεδομένα για τη διεξαγωγή της παραγγελίας και της ανάθεσης. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών τους οποίους εξουσιοδοτούμε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που διαβιβάζονται αποκλειστικά με σκοπό τη διεκπεραίωση του καθήκοντός τους.

γ. Σκοποί που συνδέονται με δραστηριότητα marketing και κατάρτισης προφίλ

Με τη ρητή συναίνεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στις σελίδες εγγραφής στην υπηρεσία newsletter και εγγραφής στον ιστότοπο, θα χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς: συλλογή, καταχώριση και επεξεργασία των δεδομένων αγοράς, ανάλυση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, αποστολή διαφημιστικού/πληροφοριακού/προωθητικού υλικού, προωθητικές ενέργειες και προσφορές του Explore Shop.

δ. Σκοποί που συνδέονται με την υπηρεσία customer care

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία μέσω της ενότητας «επικοινωνία» του ιστότοπου, είτε γραπτώς είτε τηλεφωνικώς στον αναγραφόμενο τηλεφωνικό αριθμό, θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία προκειμένου να γίνει διαχείριση του αιτήματος, ορισμένα από τα οποία (όνομα, επώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση) είναι υποχρεωτικά. Η συναίνεση για την επεξεργασία αυτών των στοιχείων θα μας επιτρέψει να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Δεν θα γίνει καμία άλλη χρήση των δεδομένων παρά μόνο για τη διαχείριση του αιτήματος που υποβάλατε.

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Explore Shop θα προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

α. με βάση τη ρητή σας συναίνεση (π.χ. στις περιπτώσεις marketing και κατάρτισης προφίλ),

β. διότι απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης (π.χ. σε περίπτωση αγοράς προϊόντων στο κανάλι Ηλεκτρονικού Εμπορίου),

γ. διότι απαιτείται για την επίτευξη εννόμου συμφέροντος (π.χ. για τους ελέγχους κατά της απάτης όταν γίνεται χρήση των μέσων πληρωμής).

4. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Explore Shop έχει ως σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η επεξεργασία τους διέπεται από τις αρχές της αντικειμενικότητας, της νομιμότητας και της διαφάνειας. Σας πληροφορούμε, επομένως, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και διαδικασιών που εγγυώνται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα, μέσω εργαλείων πληροφορικής και τηλεματικής καθώς και μέσω υλικού και αρχείων σε έντυπη μορφή. Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω τηλεματικών εργαλείων, η Explore Shop διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφαλή τρόπο μέσω κρυπτογράφησης (π.χ. κωδικοποίηση TLS, TransportLayer Security, ή SSL, SecureSocketLayer).

5. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η Explore Shop θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σε κάθε περίπτωση χρονικό διάστημα, ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους έχει γίνει η συλλογή τους:

α. γενικά, η Explore Shop θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απόλυτα αναγκαίο προκειμένου να γίνει η διαχείριση της απαιτούμενης υπηρεσίας ή έως ότου απαιτείται βάσει των νομικών και συμβατικών μας υποχρεώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο,

β. εάν διαθέτετε λογαριασμό, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο ο λογαριασμός παραμένει ενεργός και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν των δύο ετών από τότε που δώσατε ή ανανεώσατε τη συναίνεσή σας,

γ. εάν είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία newsletter, καθώς και σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συναίνεσή σας για την κατάρτιση προφίλ, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας έως ότου μας γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας να ακυρώσετε την εγγραφή σας στην υπηρεσία και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν των δύο ετών από τότε που δώσατε ή ανανεώσατε τη συναίνεσή σας.

6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε άλλες εταιρείες που ελέγχονται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας ή σε τρίτους που ενεργούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίοι ορίζονται νομίμως υπεύθυνοι ή εξουσιοδοτημένοι για την επεξεργασία. Επίσης, για όλους τους σκοπούς που αναφέρονται στην ανακοίνωση, τα δεδομένα σας μπορούν να γνωστοποιηθούν και στο εξωτερικό, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και αφού προηγουμένως ελεγχθεί η επάρκεια του επιπέδου προστασίας που κατοχυρώνεται από την τρίτη χώρα. Τέλος, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία εσωτερικά στα γραφεία του Υπεύθυνου από άτομα κατάλληλα καταρτισμένα, τα οποία ενεργούν ως εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Explore Shop να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διορθώσετε εάν είναι ανακριβή, να τα διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ή ακόμη και να απορρίψετε την επεξεργασία τους για έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από την Εταιρεία μας, καθώς και να έχετε δυνατότητα μεταφοράς των παρεχόμενων δεδομένων, εφόσον αποτελούν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που βασίζεται στη συναίνεσή σας ή στη σύμβαση.

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεση που δώσατε για τους σκοπούς επεξεργασίας που την απαιτούν, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί έως τη στιγμή της ανάκλησης. Σας πληροφορούμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο στις διευθύνσεις που υποδεικνύονται στο σημείο 1. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (http://www.dpa.gr/ ).